Communicatie

Over het onderzoek

Gemeente Scherpenzeel is benieuwd naar de mening van de inwoners over de communicatie van de gemeente. In opdracht van gemeente Scherpenzeel heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel, om te weten hoe inwoners de communicatie van de gemeente ervaart. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van maandag 14 november tot en met zondag 4 december 2022. Er zijn 96 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 50 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 52%. Verder hebben 5 deelnemers de vragenlijst ingevuld via de open link. In totaal hebben 55 deelnemers de vragenlijst ingevuld.

Aantal reacties naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 2
 • 35 t/m 49 jaar: 10
 • 50 t/m 64 jaar: 25
 • 65 jaar en ouder: 17
 • Onbekend: 1

Samenvatting van de resultaten

 • Bijna alle deelnemers (96%) vinden het (zeer) belangrijk om op de hoogte te zijn van het gemeentenieuws.

De meest bekende communicatiemiddelen of -kanalen van gemeente Scherpenzeel zijn:

 • Website www.scherpenzeel.nl (89%)
 • Wekelijkse Gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant (82%)
 • Pagina met gemeentenieuws in Letop Scherpenzeel (64%)
 • Digitale nieuwsbrief www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief (62%)

Van de deelnemers die de betreffende communicatiemiddelen of -kanalen van gemeente Scherpenzeel kennen, zijn dit de meest gebruikte:

 • Website www.scherpenzeel.nl (71%)
 • Wekelijkse Gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant (62%)
 • Pagina met gemeentenieuws in Letop Scherpenzeel (53%)
 • Digitale nieuwsbrief www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief (49%)

Het meest tevreden zijn de deelnemers over de volgende kanalen (met 20 of meer waarnemingen):

 • Digitale nieuwsbrief www.scherpenzeel.nl/nieuwsbrief (74%)
 • Pagina met gemeentenieuws in Letop Scherpenzeel (72%)
 • Wekelijkse Gemeentepagina in de Scherpenzeelse Krant (68%)

Het merendeel (51%) van de deelnemers vindt dat gemeente Scherpenzeel geen communicatiemiddelen of -kanalen mist. Bijna vier op de tien (36%) weet het niet.

Wat betreft de communicatie van de gemeente vindt zeven op de tien (69%) dat de regelmaat van de berichten voldoende is. Zes op de tien (60%) kan makkelijk de nodige informatie van de gemeente vinden en bijna zes op de tien vindt dat de gemeente duidelijke taal gebruikt (56%) en actuele informatie heeft (55%). Vier op de tien vindt dat de informatie snel te vinden (40%) en volledig (38%) is.

Wat betreft de website van de gemeente vindt ruim vier op de tien (43%) dat de website er mooi uitziet. Een even groot deel oordeelt hier neutraal over. Een derde (34%) vindt dat de website makkelijk te gebruiken is. Bijna de helft (45%) heeft geen uitgesproken mening en oordeelt hier neutraal over. Ruim een derde (36%) vindt niet dat de website over een goede zoekmachine beschikt.

Zes op de tien (62%) vindt dat de gemeente makkelijk bereikbaar is en acht op de tien (79%) geeft aan vriendelijk te woord worden gestaan. Ruim vier op de tien (44%) vind dat ze snel antwoord op hun vraag krijgen.

Wat de huisstijl betreft, vindt (bijna) zes op de tien het logo van de gemeente waardevol (57%) en de kleuren die de gemeente gebruikt mooi (60%). Twee derde (67%) vindt dat de huisstijl past bij gemeente Scherpenzeel.

De meeste genoemde onderdelen die zouden moeten terugkomen in een eventuele aanpassing van de huisstijl zijn:

 • Gelderse Vallei, de ligging tussen Heuvelrug en Veluwe (45%)
 • De lelies (45%)
 • Het schild (44%)
 • Huis Scherpenzeel (38%)
 • Het groene karakter (38%)

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitslagen van deze vragenlijst gebruiken wij om onze service en dienstverlening optimaler te maken. Vooral de mindere waardering voor de zoekfunctie op onze website pakken we snel op. Het actueel houden van onze communicatiekanalen en het eventueel inzetten van nieuwe middelen is een belangrijk item voor ons.