Inrichting groene zone bedrijventerrein

Over het onderzoek

In Scherpenzeel lag tot en met 2 augustus 2022 een voorontwerp bestemmingsplan ter inzage voor de mogelijke bouw van een bedrijventerrein (beter bekend als ‘t Zwarte Land II). Dit terrein is geen eigendom van de gemeente, wel wordt de gemeente mogelijk eigenaar van een derde van het gebied: de groene zone. Dat wordt dan openbare ruimte, dus voor iedereen toegankelijk. De gemeente wil graag aanvullende wensen van de inwoners te weten komen. De eerder ingebrachte wensen zijn in thema’s ondergebracht. In opdracht van gemeente Scherpenzeel heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel, om te weten hoe inwoners tegen de bepaalde thema’s aankijken en of ze deze willen aanvullen. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 14 juli tot en met donderdag 4 augustus 2022. Er zijn 96 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 64 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 67%. Verder hebben 23 deelnemers de vragenlijst ingevuld via de open link. In totaal hebben 87 deelnemers de vragenlijst ingevuld.

Aantal reacties naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 12
 • 35 t/m 49 jaar: 20
 • 50 t/m 64 jaar: 31
 • 65 jaar en ouder: 23

Samenvatting van de resultaten

 • Als de deelnemers gevraagd wordt om spontaan hun wensen of ideeën voor de groene zone te noemen dan wordt vooral ‘groen’ en ‘fiets- en wandelpaden’ genoemd.
 • Op recreatief gebied vinden deelnemers vooral een fiets- of wandelpad van de Stationsweg naar het Valleikanaal (65%) en een speelbos (38%) een mooie toevoeging voor de groenstrook.
 • Op sportief gebied noemt men met name stap/springstenen, eventueel in combinatie met water (38%) als mooie toevoeging.
 • Voor kinderen worden als mooie toevoeging natuurlijk spelen, eventueel in combinatie met water (56%) en een speelweide (28%) genoemd.
 • Op cultureel gebied vinden de deelnemers een podwalk/podcast (over de Grebbelinie/Scherpenzeel) (31%) een mooie toevoeging.
 • Qua biodiversiteit vindt men met name vlinderkasten (60%), vogel- en vleermuiskasten (55%), insectenhotels (53%) en bijenlinten (52%) een mooie toevoeging aan het gebied.
 • Acht op de tien (80%) vindt dat de groene zone openbaar toegankelijk moet zijn en bijna de helft (46%) van de deelnemers vindt dat het gebied toegestaan moet zijn voor honden. Ruim de helft (54%) vindt dat het gebied na zonsondergang niet toegankelijk en verlicht moet zijn.
 • Vier op de tien (42%) vindt dat het gebied gebruikt moet worden voor duurzame energieopwekking. Bijna zes op de tien (57%) vindt dat het gebied gebruikt moet worden voor waterberging/sloot/vijver voor sport- en spelmogelijkheden.
 • Ruim acht op de tien (84%) wil op de hoogte gehouden worden over de ontwikkelingen in de groene zone. Men wordt het liefst via algemene publicaties (45%) en via de digitale nieuwsbrief (42%) op de hoogte gehouden.

Wat doen we met de uitkomsten?

De uitkomsten van dit onderzoek zijn belangrijk voor de gemeente. Als de gemeenteraad beslist dat het bedrijventerrein er mag komen, zal de ontwikkelaar van het terrein de ca 2,5 hectare groenzone overdragen aan de gemeente. Natuurlijk wil de gemeente zich hierop nu al voorbereiden, zodat er (na de besluitvorming in de gemeenteraad) zo snel mogelijk met de inrichting van de groene zone kan worden gestart. De gemeente wil de plannen voor de groene zone verder uitwerken in samenwerking met de particulier initiatiefnemers van het bedrijventerrein (die de beplanting in eerste aanleg gaan verzorgen) en met de direct omwonenden. We vinden het heel fijn om de wensen en ideeën van (ook andere) inwoners hierin mee te nemen. Of alles gerealiseerd kan worden zal een kwestie van passen en meten zijn. Maar we weten nu in ieder geval wat inwoners wenselijk vinden!