Veiligheid

Hartelijk dank voor uw deelname aan het eerste inwonerspanel Reusel-De Mierden met als thema veiligheid. Het is fijn om te zien dat bijna alle deelnemers aan het onderzoek zich in onze gemeente veilig voelen in hun buurt en weinig tot geen overlast ervaren. Door het merendeel van de deelnemers wordt leefbaarheid en veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ervaren. Met uw reacties gaan we aan de slag.

Zo gaan we meer bekendheid geven aan de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en de taken die zij uitvoeren. De opmerkingen die gemaakt zijn met betrekking tot verkeersveiligheid worden in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegenbeleidsplan opgepakt. Verder wordt er dit voorjaar een voorstel over uitbreiding cameratoezicht aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Ook op de open vragen is veel respons gekomen. In sommige gevallen is het antwoord echter niet te herleiden tot een concrete plek of straat zodat daar niet gericht actie op kan worden ondernomen. Wilt u alsnog zaken melden, dan kan dit altijd via de website www.reuseldemierden.nl onder ‘iets melden bij de gemeente’ of telefonisch via 0497-650650.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!