Nieuwe burgemeester

Dank u wel voor uw deelname aan het inwonerspanel over het profiel voor de nieuwe burgemeester. De vragenlijst is door 363 mensen ingevuld. 71% van de deelnemers (respondenten) geeft aan ‘ervaring als bestuurder’ het belangrijkste kenmerk te vinden voor de burgemeester. Respondenten van 50 jaar en ouder vinden ervaring met openbare orde en veiligheid belangrijker dan 15 – 34 jarigen. Als belangrijkste eigenschap wordt door respondenten van alle leeftijden overtuigend gekozen voor ‘betrouwbaar’ (73%).

De gemeenteraad neemt de uitkomsten van deze peiling neemt bij het opstellen van de profielschets. Op 14 mei wordt deze vastgesteld en op 21 mei aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Dat is de start van de zoektocht naar een nieuwe, kroonbenoemde burgemeester voor onze gemeente.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!

Zo gaan we meer bekendheid geven aan de buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) en de taken die zij uitvoeren. De opmerkingen die gemaakt zijn met betrekking tot verkeersveiligheid worden in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) en het wegenbeleidsplan opgepakt. Verder wordt er dit voorjaar een voorstel over uitbreiding cameratoezicht aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Ook op de open vragen is veel respons gekomen. In sommige gevallen is het antwoord echter niet te herleiden tot een concrete plek of straat zodat daar niet gericht actie op kan worden ondernomen. Wilt u alsnog zaken melden, dan kan dit altijd via de website www.reuseldemierden.nl onder ‘iets melden bij de gemeente’ of telefonisch via 0497-650650.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!