Openbare Verlichting & Woonvisie

Dank u wel dat u heeft meegewerkt aan het inwonerspanel Woonvisie & Openbare Verlichting. Wij hebben veel reacties en opmerkingen ontvangen over o.a. de thema’s woningen (type en vorm), duurzaamheid, de combinatie wonen & zorg en mogelijkheden voor nieuwbouw. In het kader van ‘Samen Doen’ hebben we met die input en uw antwoorden de Woonvisie op punten aangescherpt en aangepast.

Uit uw reacties en antwoorden op de vragen over de openbare verlichting blijkt dat veel belang wordt gehecht aan de ‘veiligheid voor voetgangers en fietsers’ en ‘sociale veiligheid’. Deze aspecten zullen wij meenemen bij de inrichting van de openbare verlichting in de wijken.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!