Dienstverlening

Dank u wel dat u heeft meegewerkt aan het inwonerspanel over dienstverlening. U waardeert onze dienstverlening met een gemiddeld cijfer van 6,7. Dat is een voldoende, maar in onze ogen kan dit cijfer verbeterd worden. Er hebben circa 40 deelnemers van het inwonerspanel aangegeven graag nog verder met ons in gesprek te willen over onze dienstverlening. Daarnaast wordt in D’n Uitkijk nog een oproep gedaan aan alle inwoners om mee te denken. Hiervoor wordt een bijeenkomst georganiseerd. Aan de hand van de resultaten van het inwonerspanel en van de bijeenkomst zullen we een visie dienstverlening opstellen. Vervolgens gaan we aan de slag met concrete actiepunten. Dit alles met als doelstelling dat onze dienstverlening in de toekomst hoger wordt gewaardeerd. Dat is onze ambitie.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!