Communicatie

Enquête over onze communicatie klaar!

Opnieuw nodigden wij alle inwoners uit om mee te doen aan een Inwonerspanel (enquête) over de gemeentelijke communicatie. Opnieuw, omdat we in 2018 een groot huis-aan-huis onderzoek hebben uitgevoerd over hetzelfde thema. Mede door corona is er echter veel veranderd op het gebied van communicatie. Meer mensen zijn gebruik gaan maken van digitale communicatie. Maar werkt digitaal contact ook wanneer het gaat om communicatie van en met de gemeente?

Ook deze keer was het aantal reacties groot! Meer dan 20% van de geadresseerden heeft meegedaan aan het onderzoek. Daar zijn we heel erg blij mee!

Huis-aan-huis blijft populair
Maar liefst 84% van de deelnemers gaf aan ons nieuws bij voorkeur in huis-aan-huis bladen (zoals D’n Uitkijk) te ontvangen. Ruim negen op de tien deelnemers heeft behoefte aan praktische informatie, nieuws over de gemeente en informatie over veiligheid en preventie. Informatie over vergunningen, meldingen, ontheffingen en ruimtelijke plannen ontvangen deelnemers het liefst via de verkorte publicaties in D’n Uitkijk. 70% van de deelnemers vindt de informatie op de website begrijpelijk; ongeveer de helft van de deelnemers is (zeer) tevreden over het gebruik van onze website.

Wat doen we met de uitkomsten?
We zijn blij met de waardering die we hebben gekregen over onze communicatie! We kregen ook fijne tips voor verdere verbetering van onze communicatie. Dank dus voor het invullen van de enquête en de toelichtingen die we via de open vragen hebben mogen ontvangen. We gaan ermee aan de slag!

De volledige rapportage van het onderzoek is te lezen via de knop hieronder.

Nogmaals heel erg bedankt voor de medewerking!

Annemieke van de Ven
burgemeester