Communicatie

In 2018 hebben wij u uitgenodigd om mee te werken aan een onderzoek naar de gemeentelijke communicatie. In totaal 6.152 huishoudens ontvingen de envelop met vragenlijst. Ruim 20% van de geadresseerden heeft meegedaan aan het onderzoek door de vragenlijst schriftelijk of digitaal in te vullen. Daar zijn we heel erg blij mee. Vooral omdat u in zo’n grote getale aan het onderzoek heeft meegedaan.

Uw mening is zeer waardevol
U heeft uw mening kunnen geven over welke onderwerpen en de manier waarop u bij voorkeur informatie ontvangt van de gemeente. Maar liefst 78% kiest voor ‘huis-aan-huis’ zoals de gemeentepagina’s in D’n Uitkijk! Als u zelf contact zoekt met de gemeente dan blijkt uit het onderzoek dat telefonisch contact of een bezoek aan het gemeentehuis uw voorkeur hebben. Bij social media is Facebook favoriet en 78% geeft aan dat zij gemakkelijk aan de benodigde gemeentelijke informatie kan komen.

Wat gaat er gebeuren met de uitkomsten
We steken niet onder stoelen of banken dat we blij zijn met de waardering die u geeft aan de wijze waarop wij met u communiceren. Toch zien wij ook veel aanknopingspunten voor verdere verbetering van onze communicatie. Dankzij uw input hebben we meer inzicht in wat u wilt, en hoe u denkt over actualiteit en toegankelijkheid (in vorm en taal) van de boodschap. We gaan ermee aan de slag!

Samen Doen
Aan het einde van de vragenlijst stelden wij u de vraag of u wellicht lid wilde worden van het Inwonerspanel Reusel-De Mierden. In totaal 217 nieuwe leden hebben zich daarop aangemeld. Zij kunnen een aantal keer per jaar via korte, digitale, enquêtes meepraten over actuele thema’s in onze gemeente. Zo kunnen we samen werken aan onze gemeente en de gemeenschap.

Nogmaals heel erg bedankt voor uw medewerking.

Jetty Eugster

Kunt u niet digitaal meelezen, dan ligt bij de receptie van het gemeentehuis een kopie voor u klaar.
Burgemeester (waarnemend)