Centrumvisie

In het kader van ‘Samen Doen’ hebben we u, als inwoners van onze gemeente, betrokken bij de ontwikkeling van een nieuw centrum voor Reusel. U heeft uw mening gegeven over het gebruik, de beleving en functionaliteit van het centrum. De resultaten van de enquête zijn herkenbaar maar soms ook verrassend. Met deze resultaten hebben we het centrumplan nogmaals beoordeeld en op delen aangepast. Heel erg bedankt dus voor uw medewerking en input.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!