Bezuinigingen

Bedankt voor uw deelname aan het inwonerspanel. In het kader van ‘Samen Doen’ hebben we aan u, als inwoner van onze gemeente, aan het begin van het proces gevraagd naar hoe u op hoofdlijnen denkt over de mogelijkheden tot bezuinigingen op bepaalde onderwerpen.

De vragenlijst is door 382 inwoners ingevuld. Uit de reacties blijkt dat met name mogelijkheden tot bezuinigingen worden gezien op de onderwerpen Landschap, Natuur en Recreatie, Toerisme. Ook de gemeentelijke inkomsten verhogen blijkt een afweegbare optie te zijn om de gemeentelijke financiën te verbeteren. Welzijn, Zorg en Jeugdhulp zijn onderwerpen waarop minder mogelijkheden tot bezuinigingen worden gezien. De resultaten van het inwonerspanel zijn gedeeld met de gemeenteraad en worden verder betrokken in het proces om te komen tot bezuinigingen. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad aan welke zaken minder geld wordt uitgegeven of dat het toch nodig is om extra inkomsten te ontvangen.