Bestuurlijke toekomst

Hartelijk dank voor uw deelname aan het tweede inwonerspanel Reusel-De Mierden met als thema bestuurlijke toekomst. Uw reactie waarderen wij enorm. Uit de peiling blijkt dat de meeste deelnemers Reusel-De Mierden een aantrekkelijke woongemeente vinden, met waardering voor de aanwezige voorzieningen voor de dagelijkse behoeften, maar ook op sociaal, cultureel en sportief gebied. Ook is er een grote betrokkenheid van de inwoners bij de diverse kernen in onze gemeente. Wel kan het vertrouwen in het gemeentebestuur beter. Het herstellen en verbeteren van dat vertrouwen vraagt om een betrokken gemeentebestuur dat, samen met de inwoners, aan de toekomst werkt. De ambtelijke organisatie biedt daarbij informele, maar vooral professionele ondersteuning. Met deze opdracht gaan wij enthousiast aan de slag.

Naar de toekomst toe voorzien de meeste deelnemers aan het panel vergaande samenwerking en zelfs een fusie met andere gemeenten als beste manier om deze uitdagingen aan te gaan. Voor de gemeenteraad is dit dan ook aanleiding geweest om zich uit te spreken voor een bestuurlijke fusie met de vijf Kempengemeenten.

Wilt u alsnog zaken melden, dan kan dit altijd via de website www.reuseldemierden.nl onder ‘iets melden bij de gemeente’.

Nogmaals hartelijk dank voor uw medewerking!