Vervoer

December 2023

Verkeer en vervoer is landelijk gezien verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van onze energievraag en CO2-uitstoot. Gemeente Ooststellingwerf wil in kaart brengen hoe belangrijk de auto is voor onze inwoners en wat schonere, aantrekkelijke alternatieven kunnen zijn. De mening van inwoners helpt de gemeente om te bepalen of en hoe de gemeente kan bijdragen aan meer schone mobiliteit. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Het onderzoek laat onder andere zien dat relatief veel mensen de auto gebruiken voor korte woon-werk-ritten. Dit is aanleiding om te kijken of en hoe we hiervoor aantrekkelijke alternatieven kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld stimuleren van fietsen of deelauto’s. Dit pakt de gemeente op in samenwerking met de Hanzehogeschool in het kader van het project Mobisitie (https://www.hivemobility.nl/project/mobisitie/)

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Ooststellingwerf
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 4 december 2023 t/m 2 januari 2024
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 45 6%
35 t/m 49 jaar 118 15%
50 t/m 64 jaar 273 34%
65 jaar en ouder 369 46%
Onbekend 1 0%
Totaal aantal reacties 806