Positieve gezondheid

De leden van het inwonerspanel gaven hun mening over positieve gezondheid. Mede hierdoor richt de gemeente zich de komende jaren op:

  • Nog meer stimuleren van bewegen;
  • Laagdrempelige hulp en activiteiten;
  • Ondersteunen van vrijwilligerswerk en het verenigingsleven;
  • Het voorkomen en bestrijden van eenzaamheid;
  • Investeren in de mentale weerbaarheid van met name jongeren;
  • Goed luisteren naar inwoners, onder andere via het inwonerspanel, maar ook op vele andere manieren.

Wat de gemeente precies doet op het terrein van gezondheid staat in de doe-agenda positieve gezondheid en er is ook een doe-agenda over eenzaamheid-onderlinge verbondenheid.

De inhoud van beide doe-agenda’s is mede bepaald door de mening van het inwonerspanel.