Nieuwe burgemeester

Over het onderzoek

De gemeente Ooststellingwerf zoekt een nieuwe burgemeester. Om de beste burgemeester te vinden, maakt de gemeenteraad eerst een profielschets. In deze profielschets staat welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners in de gemeente Ooststellingwerf hierover meedenken. In opdracht van gemeente Ooststellingwerf heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel Ooststellingwerf, over wat inwoners belangrijk vinden aan de nieuwe burgemeester. De uitkomsten van de enquête komen in de profielschets voor de nieuwe burgemeester van de gemeente Ooststellingwerf.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van woensdag 5 januari tot en met zondag 30 januari 2022. Er zijn 997 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 661 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 66%. Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf die niet lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente (social media, gemeentelijke website & de krant). 172 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 833 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties per leeftijd:

  • 18 t/m 34 jaar: 63
  • 35 t/m 49 jaar: 116
  • 50 t/m 64 jaar: 251
  • 65 jaar en ouder: 350
  • Onbekend: 54

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Ooststellingwerf zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 18 en 34 jaar en relatief veel van 65 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Ooststellingwerf.

Samenvatting van de resultaten

  • Op de vraag wat de nieuwe burgemeester vooral moet zijn, antwoorden meeste deelnemers (46%) betrouwbaar en integer. Daarna noemen zij het vaakst, zichtbaar aanwezig en aanspreekbaar (39%) en verbindend (38%).
  • Op de vraag waar de nieuwe burgemeester zicht vooral op moet richten, antwoorden meeste deelnemers (63%) op álle inwoners. Daarna noemen zij het vaakst, goed in integer bestuur (47%), álle dorpen en kernen van de gemeente (40%) en openbare orde, veiligheid en handhaving (37%).

Wat doen we met de uitkomsten?

De gemeenteraad gaat vóór de zomervakantie de profielschets voor de nieuwe burgemeester vaststellen in een raadsvergadering. (Het is niet helemaal zeker of de raad dit nog vóór de zomervakantie doet, omdat er straks een nieuwe raad is. Deze nieuwe raad bepaalt zelf wanneer zij het willen vaststellen.) Als de profielschets voor de nieuwe burgemeester is vastgesteld wordt de vacature voor de nieuwe burgemeester opengezet. Dit doet de commissaris van de Koning van de provincie Fryslân. Het resultaat van dit onderzoek is voor de mogelijke burgemeesterskandidaten belangrijke informatie bij het solliciteren.