Milieustraat

Over het onderzoek

Sinds de uitbraak van corona is het drukker op de milieustraat in Oosterwolde en ontstonden er lange wachtrijen voor de poort en op de Nanningaweg. Ook waren er teveel bezoekers tegelijk op de milieustraat, waardoor er geen 1,5 meter afstand gehouden kon worden. Daarom moeten bezoekers nu van te voren een tijd voor een bezoek aan de milieustraat reserveren. Zo zorgen we ervoor dat er voldoende afstand gehouden kan worden en de wachttijden korter zijn. We onderzoeken nu of dit werkt en hoe we hier in de toekomst mee om moeten gaan. In opdracht van gemeente Ooststellingwerf heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve dit onderzoek uitgevoerd.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van vrijdag 4 februari tot en met zondag 20 februari 2022. Er zijn 1012 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 660 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 65%. Inwoners van de gemeente Ooststellingwerf die niet lid zijn van het panel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. Zij zijn uitgenodigd via de communicatiekanalen van de gemeente (social media en gemeentenieuws ). 402 inwoners hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid via een zogenaamde open link. In totaal hebben 1062 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties per leeftijd:

 • 18 t/m 34 jaar: 68
 • 35 t/m 49 jaar: 190
 • 50 t/m 64 jaar: 351
 • 65 jaar en ouder: 381
 • Onbekend: 72

Vergeleken met de bevolking van de gemeente Ooststellingwerf zijn er relatief weinig reacties van inwoners tussen de 18 en 34 jaar en relatief veel van 50 jaar en ouder. Door het toevoegen van een weging op leeftijd zijn de resultaten aangepast zodat er een betere afspiegeling ontstaat van de leeftijdsverdeling binnen de gehele gemeente. Op deze manier geven de resultaten een beter beeld van de gemeente Ooststellingwerf.

Samenvatting van de resultaten

 • Bijna acht op de tien deelnemers (78%) bezoekt enkele keren per jaar of vaker de milieustraat.

Bijna negen op de tien deelnemers (88%) is bekend met het reserveren van een tijdstip

 • Zeven op de tien deelnemers (70%) heeft hier ook al gebruik van gemaakt.

Bijna de helft van deelnemers (47%) vindt het reserveren van een tijdstip bij de milieustraat een goed idee. Vier op de tien (40%) vindt dit geen goed idee.

 • Deelnemers geven aan dat reserveren onnodig wachten voorkomt. Er is ook minder drukte op de weg en bij de milieustraat. Wel geven deelnemers aan dat het soms onhandig is als je spontaan naar de milieustraat wil gaan. Het is namelijk niet altijd van te voren te plannen. Misschien goed dat er alleen voor drukke momenten (bv. op zaterdag) gereserveerd moet worden.

De drukte (63%) en de wachttijd (59%) bij de milieustraat zijn verbeterd door het reserveren van een tijdstip

 • Vier op de tien (42%) geeft aan dat de veiligheid op de milieustraat is verbeterd. Twee derde (66%) geeft aan dat de hulp door medewerkers niet is veranderd.

Bijna twee derde (63%) is van mening dat wie heeft gereserveerd, voorrang zou moeten krijgen op wie spontaan langs komt

 • Vier op de tien deelnemers (42%) vindt dat iedereen een tijdstip moet reserveren bij de milieustraat.
 • Drie op de tien deelnemers (31%) vindt dat iedereen mag langs komen binnen de openingstijden. Wie het eerst komt, is als eerste aan de beurt.

De meeste deelnemers (58%) vinden de AfvalApp van Omrin de makkelijkste manier om een tijdstip te reserveren

 • De meeste deelnemers (57%) willen het liefst via AfvalApp van Omrin op de hoogte gehouden worden van nieuws en veranderingen bij de milieustraat. Twee op de tien (20%) wil dit het liefst lezen in de Nieuwe Ooststellingwerver.
 • Bijna drie kwart van de deelnemers (73%) vindt het belangrijk dat de medewerkers meer tijd hebben om bezoekers te helpen met het afval inleveren. Meer afval gaat daardoor in de juiste container en kan gerecycled worden.

Wat doen we met de uitkomsten?


Als gemeente nemen wij kennis van de cijfermatige uitkomsten (percentages) en het grote aantal deelnemers van deze peiling. Dit steunt ons in de gedachte dat het onderwerp reserveren van een tijdslot voor een bezoek aan de milieustraat leeft onder de inwoners. Het is erg fijn om middels het onderzoek te horen wat belangrijke zaken voor onze inwoners zijn op het gebied van het gebruik van de milieustraat.