Gemeentegids

Een grote meerderheid van het inwonerspanel is positief over de gemeentegids in de vorm van een gemeentemagazine. De meeste inwoners willen dan ook dat de gemeente deze blijft maken, en dan het liefst in een magazine-vorm. Inmiddels heeft de gemeente dit dan ook besloten. Het eerste gemeentemagazine verscheen in 2022. Deze is huis aan huis verspreid en is ook online te vinden: ooststellingwerf.smartmap.nl