Evaluatie

Over het onderzoek

Het inwonerspanel is sinds een jaar actief en het aantal deelnemers is gegroeid van 867 bij de start naar 990 in juli 2022. We onderzochten hoe de panelleden het inwonerspanel beoordelen en hoe we het kunnen verbeteren. In opdracht van gemeente Ooststellingwerf heeft onderzoeksbureau Research 2Evolve dit onderzoek uitgevoerd.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van vrijdag 22 april tot en met zondag 8 mei 2022. Er zijn 955 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 550 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 58%.

Aantal reacties per leeftijd:

 • 18 t/m 34 jaar: 32
 • 35 t/m 49 jaar: 76
 • 50 t/m 64 jaar: 186
 • 65 jaar en ouder: 251
 • Onbekend: 5

Samenvatting van de resultaten

Het inwonerspanel wordt in het algemeen beoordeeld met een 7,5. Ruim acht op de tien (83%) deelnemers is blij dat er een inwonerspanel is en zij zo hun mening kunnen geven.

Van de deelnemers vindt bijna de helft (47%) dat men genoeg informatie krijgt over wat de gemeente met de uitkomsten doet. Bijna een kwart (23%) is het hier niet mee eens.

 • Ruim negen op de tien deelnemers (93%) heeft één of meerdere vragenlijsten ingevuld van het inwonerspanel Ooststellingwerf.
 • Van de deelnemers vond bijna negen op de tien respondenten (86%) positieve gezondheid een (zeer) belangrijk onderwerp. Drie kwart (74%) vond de milieustraat een (zeer) belangrijk onderwerp. De gemeentegids werd als minst belangrijk beoordeeld, vier op de tien (39%) vond dit onderwerp (zeer) belangrijk.
 • Over het algemeen wordt de uitnodigingsmail door negen op de tien (90%) als duidelijk beoordeeld. Bijna twee derde (65%) vindt dat de uitnodigingsmail uitnodigt om de vragenlijst in te vullen.
 • De vragenlijst wordt door de meeste deelnemers positief beoordeeld. Negen op de tien (91%) vindt de vragenlijst makkelijk in te vullen. Bijna negen op de tien (86%) vindt de vragen duidelijk en acht op de tien (81%) vindt het aantal vragen per vragenlijst goed. Drie kwart (77%) geeft aan genoeg ruimte te krijgen om hun mening te geven.
 • Acht op de tien (81%) deelnemers vindt hoe vaak de onderzoeken voorkomen (3 tot 4 keer per jaar) precies goed.
 • Acht op de tien deelnemers (80%) vindt dat de uitkomsten duidelijk zijn samengevat en zes op de tien (61%) vindt dat deze uitkomsten snel genoeg beschikbaar zijn
 • De top 3 onderwerp ideeën van de deelnemers voor het inwonerspanel zijn wonen, duurzaamheid en voorzieningen in de dorpen.

Wat doen we met de uitkomsten?

 • Bij elke nieuwe uitvraag geven we de panelleden de link naar de website waar zij alle resultaten kunnen zien, namelijk: https://panelinwoners.nl/ooststellingwerf/resultaten/.
 • We publiceren de resultaten ook in de krant en op de sociale media.
 • We gaan de resultaten sneller communiceren.
 • We maken de uitnodigingsmail meer uitnodigend.
 • Panelleden kunnen hun contactgegevens invullen als zij bereid zijn hun reactie toe te lichten in een persoonlijk gesprek.