Woonwensen

Mocht u aan het onderzoek over woonwensen van 18-35 jarigen hebben deelgenomen, dan willen wij u daarvoor hartelijk danken. Hierbij delen we enkele resultaten. We verwijzen u naar het volledige rapport van de enquête woonwensen 18-35 jaar, uitgevoerd in januari – februari 2020.

Aanleiding enquête
De gemeente Oirschot weet dat de vraag naar betaalbare woningen, met name onder 18-35 jarigen, in onze gemeente groot is. We willen beter in beeld krijgen wat de woonbehoefte is van deze leeftijdsgroep zodat we daarop kunnen inspelen. Daarom hebben we alle inwoners van 18 tot en met 35 jaar gevraagd of en zo ja, welk type woonruimte zij zoeken (o.a. soort woning, prijsklasse, huur of koop). En waarom zij andere woonruimte zoeken. Zij ontvingen allemaal een brief met daarin een link naar een website, waar zij de enquête digitaal konden invullen. Maar liefst 777 inwoners tussen 18 en 35 jaar hebben dat gedaan.

Enkele resultaten:

  • Twee derde (66%) van de 18-35 jarigen (hieronder noemen we deze ‘jongeren’) woont thuis;
  • Van de jongeren die NIET thuis wonen:
   • Heeft 3 op de 4 in een koopwoning
   • Huurt 1 op de 6 particulier
   • Huurt 1 op de 8 van een woningcorporatie
  • Een ruime meerderheid (85%) is op zoek naar (andere) woonruimte;
  • Drie kwart (74%) noemt als reden om te verhuizen: “op zichzelf gaan wonen”;
  • Een derde (34%) van de jongeren met verhuiswensen zoekt een woning voor 1 persoon en bijna de helft (46%) een woning voor 2 personen;
  • Ongeveer de helft (48%) van alle jongeren heeft een (gezamenlijk) inkomen tot € 31.550,- en komt daarmee in aanmerking voor een sociale huurwoning;
  • Van de jongeren met verhuiswensen, wil twee derde een koopwoning (een derde tot € 200.000,- en ook een derde tussen € 200.000,- en € 345.000,-); bijna een vijfde (17%) van deze jongeren zoekt een sociale huurwoning tot max. € 737,- per maand;
  • Veel jongeren willen in de gemeente blijven wonen, vanwege familie of vrienden;
  • Bijna alle jongeren vinden dat er onvoldoende aanbod is van woningen die bij hun wensen passen.

Vervolg
We bekijken nog of en hoe we een groepsgesprek met deelnemers kunnen organiseren. De uitkomsten van het onderzoek gebruiken we voor het (uitvoeren van) gemeentelijk beleid en bij de uitwerking van het actieplan woningbouw, bijvoorbeeld om te bepalen hoe we invulling geven aan kleiner en goedkoper bouwen in Oirschot.