Woonvisie

In oktober vroegen we u via een vragenlijst naar uw woonwensen om onze woonvisie te actualiseren.

We hebben een grote respons gekregen op de vragenlijst over de Woonbehoeften. Bijna 600 volledig ingevulde vragenlijsten zijn ingezonden. Hierdoor is de steekproef representatief en goed te gebruiken.

Gelukkig constateren we dat meer dan 85% van de respondenten tevreden is met de huidige woning. Als er verhuisplannen zijn, dan wil driekwart in de gemeente Oirschot blijven wonen. Dat is een mooi resultaat en willen we zeker vasthouden. De grootste groep woningzoekenden bestaat één of tweepersoonshuishoudens waarbij Oirschot het meest aangegeven wordt als gewenste kern om naar te verhuizen of te blijven wonen. Het ruime, groene en historische karakter van de gemeente wordt vaak genoemd als kwaliteit die bewaakt moet worden. Opvallend is dat meer dan 60% van de mensen die op zoek is naar een koopwoning, een woning in de prijscategorie boven € 250.000,- zoekt en slechts 2% van de woningzoekenden, zoekt een woning in de prijsklasse tot € 160.000,-. Uit de open reacties komt naar voren dat er veel belang wordt gehecht aan het voorzien in voldoende woningen voor senioren, woningen die geschikt zijn voor mensen met een (lichamelijke) beperking en kleine huishoudens. De huurprijs en doorstroming in de huurwoningen worden aangegeven als knelpunt en krijgen zeker aandacht in de nieuwe Woonvisie.

De reacties geven een waardevolle bron van informatie die we meenemen bij de formulering van de ambities in de nieuwe Woonvisie van gemeente Oirschot. Mede door uw inzet zijn we in staat om zoveel mogelijk in te blijven spelen op de huidige en toekomstige lokale behoefte.