Waar staat je gemeente

Eerder dit jaar vond het onderzoek ‘Waar staat je gemeente’ plaats. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, danken wij u hartelijk daarvoor!

De resultaten
Samen met 1.000 andere inwoners beantwoordde u vragen over o.a. uw woon- en leefomgeving, zorg en de dienstverlening van de gemeente.

Het vervolg
We gebruiken de resultaten om het beleid over de verschillende thema’s af te stemmen op uw wensen. Zo kijken we bijvoorbeeld kritisch naar de openingstijden van het gemeentehuis (veel deelnemers gaven aan graag in de avond langs te komen voor een paspoort of rijbewijs). En we gebruiken uw mening bij het schrijven van de visie ‘geschikt wonen voor ouderen, wonen met kwaliteit’. Maar ook op het gebied van (verkeers)veiligheid, burgerparticipatie en welzijn zijn de resultaten erg waardevol. Nogmaals dank daarvoor.