Politieke debat

Op 14, 15 en 16 maart kunt u stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Vooruitlopend op de gemeenteraadsverkiezingen organiseerde de gemeente Oirschot op 8 maart een debatavond. Tijdens de debat-avond zijn de lijsttrekkers van de politieke partijen met elkaar in debat gegaan over actuele onderwerpen. Maar hoe kijken inwoners tegen deze onderwerpen? Het inwonerpanel is gevraagd om een mening te geven door het invullen van de vragenlijst. De vragenlijst was ook in te vullen door inwoners die geen lid zijn van het panel.

De resultaten
De uitslag voorgelegd aan de politieke partijen tijdens het verkiezingsdebat. U kunt deze ook hieronder via de knop downloaden.

Meer informatie
Wilt u het verkiezingsdebat terugkijken? Of wilt u meer weten over de gemeenteraadsverkiezingen? Kijk dan op www.oirschot.nl/verkiezingen.