Openbare ruimte

Panelleden waarderen onderhoud openbare ruimte met 6,6

Bedankt voor het invullen van de vragenlijst over de openbare ruimte van de gemeente Oirschot! Uit de peiling komt naar voren dat u het onderhoud van de openbare ruimte van de gemeente Oirschot een 6,6 als rapportcijfer geeft. Dit is een ruime voldoende. De peiling geeft aan dat een hele, veilige, schone en nette leefomgeving belangrijk thema’s zijn. Concreet zijn er vooral op afval en zwerfvuil, bestratingen en groenonderhoud nog slagen te maken. De uitkomsten geven ons veel input bij het opstellen van de nieuwe plannen voor het onderhoud van de openbare ruimte en kunnen we besluiten nemen op de onderwerpen die voor onze inwoners belangrijk zijn.

De komende periode gaan we aan de slag met deze uitkomsten. We verwachten nog dit jaar het nieuwe beleidsdocument ‘Integraal Maatschappelijk Beheerkader’ met bijbehorende kwaliteitseisen en middelen voor de openbare ruimte te laten vaststellen door raad.

Als we hierover meer informatie hebben communiceren wij dat via het Oirschots Weekjournaal, de gemeentelijke website www.oirschot.nl en Facebook www.facebook.com/gemeenteoirschot.