Omgevingsvisie & burgerparticipatie

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst over burgerparticipatie en de omgevingsvisie! We geven u vast een korte terugkoppeling van de uitkomsten van beide onderzoeken.

Burgerparticipatie
Uit de peiling over burgerparticipatie komt duidelijk naar voren dat u graag wilt samenwerken met de gemeente. Hier zijn we erg blij mee. Met de uitkomsten van de peiling gaan we aan de slag om de samenwerking met u te optimaliseren. Door deze optimalisatie hopen we op nog meer vlakken, nog vaker en nog beter met u te kunnen samenwerken.

Omgevingsvisie
In de peiling over de omgevingsvisie ging het dit maal om de manier van sturen op ontwikkelingen door de gemeente. Uit de peiling komt naar voren dat u vindt dat de kwaliteiten van Oirschot (landschap, natuur en cultuurhistorie) behouden moeten blijven, maar wel met een pragmatische benadering. Daarnaast ziet u een duidelijke rol voor de gemeentelijke om te sturen op duurzaamheid en op het behoud van de kwaliteiten van Oirschot. Ons Burgerpanel vindt dat de gemeente ontwikkelingen moet faciliteren die bijdragen aan economie en werkgelegenheid. Uit de enquête blijkt tot slot dat de huidige rol van de gemeente (regisseren, creëren en inzetten op mogelijkheden) de voorkeur geniet.