Gemeentegids

Beste panelleden,

Allereerst hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst over de gemeentegids.

Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de gids nog steeds goed gelezen wordt onder onze inwoners. Ook is het panel tevreden over de gemeentegids. Ze geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,2.

Hoe willen inwoners onze gemeentegids ontvangen:

89% van onze inwoners wil de gemeentegids ontvangen

Digitaal 32%
Papieren versie 21%
Digitaal en papieren versie 26%
Geen voorkeur 10%

Aan het uitgeven van de gemeentegids zijn voor de gemeente geen extra kosten verbonden. Het kost alleen tijd om de gids samen te stellen. Ook de oplage speelt geen rol als het gaat om de kosten.

Uit deze resultaten concluderen wij dan ook dat we de gemeentegids voorlopig op de gebruikelijke manier (zowel op papier als digitaal) uit blijven geven.