Evaluatie

In december 2016 hebben we een vragenlijst uitgezet om uw ervaringen in het burgerpanel te evalueren. Inmiddels hebben we de resultaten van dit onderzoek ontvangen. Allereerst willen we u hartelijk danken voor uw medewerking! Zonder u is er geen panel en kunnen wij op deze manier geen informatie ophalen.

Uw antwoorden helpen ons enorm om het panel verder te ontwikkelen komend jaar. Zo hebben we bijvoorbeeld een beeld gekregen over welke onderwerpen u graag met ons mee wilt denken. Ook heeft u het panel een cijfer gegeven, gemiddeld waardeert u het panel met een 7,0. Een mooie score waar zeker nog ruimte voor verbetering is!

U geeft ook aan nog niet tevreden te zijn over de manier waarop de informatie die opgehaald wordt vanuit het panel wordt betrokken in de werkzaamheden van de gemeente. Daar gaan we mee aan de slag. Zo zullen we vanaf nu voorafgaand aan een vragenlijst aangeven hoe we de verkregen informatie gebruiken en betrekken in ons werk. In een latere fase (bijvoorbeeld na zes maanden of één jaar) praten we u dan nog eens bij over wat er uiteindelijk werkelijk mee gedaan is.

Ten slotte heeft een meerderheid van u aangegeven om naast een vragenlijst af en toe best één korte vraag te willen ontvangen (een soort poll). We onderzoeken komend voorjaar of we dit kunnen doen, wellicht via een app die u op uw smartphone of tablet kunt downloaden om zo altijd en overal makkelijk deel te kunnen nemen aan het inwonerspanel.

Kortom, er zijn nog genoeg zaken die we kunnen aanpakken om het panel nog beter te kunnen gebruiken!