Communicatiemiddelen

Aan het einde van het vorige jaar heeft de gemeente Oirschot een digitaal burgerpanel opgezet. Inmiddels telt het panel ruim 530 leden, waaronder u! Allemaal inwoners van de gemeente Oirschot die hun mening over bepaalde onderwerpen met de gemeente willen delen. In december hebben we het eerste onderzoek onder de leden van het panel uitgezet. Dit ging over de communicatiemiddelen die de gemeente Oirschot gebruikt. De respons op het onderzoek was enorm hoog: 94% van u heeft de enquête ingevuld, een percentage waar we erg blij mee zijn. We willen u hier dan ook hartelijk voor bedanken!

Onderzoek communicatiemiddelen
Doordat 94% van de leden de enquête heeft ingevuld, zijn er erg bruikbare resultaten naar voren gekomen. Deze resultaten zijn concreet verwerkt en aan de hand daarvan zijn er adviezen opgesteld. Wij willen deze resultaten en adviezen uiteraard graag met u delen!
De bestanden zijn hier te vinden.

Aankomende peilingen
Uiteraard blijft het niet bij deze ene peiling. Er staan alweer twee onderwerpen te wachten waar snel aandacht aan zal worden besteed. Het gaat hierbij om de Groene Corridor en de Kadernota 2016. Wanneer de peiling uitgezet wordt, zal u hierover geïnformeerd worden.