Buitendienst

Hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst over de buitendienst van de gemeente Oirschot! Uit de peiling komt naar voren dat u de buitendienst van de gemeente Oirschot een 6,4 als rapportcijfer geeft. Dit is een ruime voldoende. Samen met u kunnen we onze omgeving nog comfortabeler maken. De vier thema’s; schoon, heel, veilig en sociaal komen duidelijk naar boven. Concreet zijn er vooral op bestratingen, afval en zwerfvuil en groenonderhoud nog slagen te maken. De uitkomsten geven ons veel input om door te ontwikkelen.

De komende periode gaan we aan de slag met de vertaling van de uitkomsten. Veel van de door u gegeven tips gaan over communicatie, onze werkwijze en de behoefte aan contact gericht op uw wijk/buurt. Vanaf 1 september 2016 werkt de gemeente Oirschot in wijkteams. Op het symposium ‘’Kennis maken met de wijkteams’’ op donderdag 3 november in Den Deel in Spoordonk gaan wij deze teams aan u voorstellen. Zij zijn het ‘’gezicht’’ van uw wijk en zorgen voor een laagdrempelige manier van communiceren. Zij gaan invulling geven aan de door u gegeven tips.

Houdt het Oirschots Weekjournaal en de website van de gemeente Oirschot in de gaten voor meer informatie.