Bestuurlijke toekomst

In februari/maart 2017 hebben we een vragenlijst uitgezet om uw mening te vragen over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente. Samen met de resultaten uit de enquête onder jongeren vormt deze uitslag van het burgerpanel voor ons dé basis om de komende maanden een open discussie met de samenleving te voeren over de bestuurlijke toekomst van Oirschot.

Wat zijn de eerste resultaten?
Een grote meerderheid (75%) van de panelleden vindt het belangrijk dat de gemeente Oirschot samenwerkt met andere gemeenten. Deze samenwerking moet vooral leiden tot een kostenbesparing, betere dienstverlening, meer slagkracht, kennisdeling, kwaliteitsverbetering en een grotere efficiency. De meeste panelleden vinden het belangrijk dat het dorpse karakter blijft. Ook een goede, klantvriendelijke en tijdige dienstverlening, zeggenschap van inwoners over hun omgeving en zorg- en welzijnsvoorzieningen zijn aspecten die de meeste panelleden belangrijk vinden voor de toekomst van Oirschot. Een groot deel van de panelleden (42%) voelt zich het meest verbonden met het stedelijk gebied, denk hierbij aan Eindhoven, Best of Tilburg. 29% voelt zich het meest verbonden met De Kempen.

Wat gebeurt er met de resultaten?
We splitsten de resultaten nog iets verder uit. Dit zorgt ervoor dat we per kern inzichtelijk hebben hoe onze inwoners denken over de toekomst van Oirschot. Ook kijken we of er een duidelijk verschil zit tussen leeftijdsgroepen. Als we alle resultaten compleet hebben is dit voor ons dé basis om de komende maanden een open discussie met de samenleving te voeren over de bestuurlijke toekomst van Oirschot.

Hoe denkt u verder mee?
De komende maanden gaan we in gesprek met inwoners, ondernemers, organisaties en omliggende gemeenten. We organiseren hiervoor onder andere enkele inwoneravonden en bijeenkomsten met ondernemers en organisaties. De eerste avond voor inwoners vindt plaats op 20 april 2017 in Oirschot. De locatie en tijd volgen zo snel mogelijk maar noteer deze datum vast in uw agenda. De andere datums maken we zo snel mogelijk bekend.

Meer informatie
Uw input is altijd welkom. Wilt u iets kwijt aan ons dan kunt u contact opnemen met Kitty Schijven, projectleider ‘’bestuurlijke toekomst Oirschot’’ via telefoonnummer (0499) 58 33 33, email bestuurlijketoekomst@oirschot.nl. Meer informatie over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente vindt u op www.oirschot.nl/bestuurlijketoekomst. U kunt zich hier ook aanmelden voor een nieuwsbrief.