Afvalinzameling

Hartelijk dank voor het invullen van de afvalenquête. Hierbij delen we enkele resultaten en verwijzen we u naar het volledige rapport van de afvalenquête.

Aanleiding enquête
De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden werken toe naar een gezamenlijk beleid voor afval en grondstoffen. Vast staat dat we inwoners zo goed mogelijk willen ondersteunen, om op een juiste manier scheiden mogelijk te maken. Via de enquête hebben we een beeld gekregen van hoe we die ondersteuning het best kunnen bieden.

Enkele resultaten:

  • Gemiddeld 73% van de inwoners is (zeer) tevreden over het huidige Diftar systeem;
  • Het overgrote deel van de inwoners vindt dat het afval: GTF, PMD, restafval en oud papier, vaak genoeg opgehaald wordt;
  • Spaar- tl- en ledlampen en kringloopartikelen worden het minst goed gescheiden door inwoners;
  • Als inwoners herbruikbare spullen of GFT-afval bij het restafval gooien, doen ze dat voornamelijk vanwege het gemak;
  • Informatie over het afval-inzamelsysteem ontvangen mensen bij voorkeur via de afvalkalender.

Vervolg
De komende tijd wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar de inzamelstructuren in de gemeenten. Deze onderzoeken geven uiteindelijk richting aan het grondstoffenbeleid