Afval

Maar liefst 481 leden van het Burgerpanel hebben de vragenlijst over Afval compleet ingevuld en ingestuurd. Dat maakt de resultaten erg bruikbaar in het vervolgproces. Een aantal opvallende punten die uit de enquête naar voren kwamen zijn:

  • Veel mensen scheiden hun groente- en fruitafval niet en in iets mindere mate geldt dat ook voor (grof) tuinafval en textiel;
  • De helft van de panelleden is het niet eens met het verhoogde tarief voor restafval, maar verreweg de meeste panelleden zijn het er (zeer) mee eens dat de restafvalcontainer nog maar één keer per 4 weken wordt geleegd;
  • Het merendeel was het (zeer) mee eens dat het tarief voor het 2-wekelijks legen van de gft-container is verlaagd en dat het PMD 2-wekelijks in een gratis zak wordt opgehaald.

De open vragen geven veel inzichten en ideeën voor de toekomst. Zo vinden veel inwoners dat restafval te duur is en dat gft gratis zou moeten zijn. Uit een aantal reacties blijkt ook dat de communicatie vanuit de gemeente beter moet om een beter scheidingsgedrag te bereiken, simpelweg omdat een aantal mensen niet op de hoogte zijn van zaken, waarvan wij in de veronderstelling waren dat iedereen dat wel was. Uiteindelijk geven de panelleden gemiddeld een 7,2 voor het gemeentelijk afvalbeleid.

Tenslotte zijn bij de beantwoording op de open vragen niet alleen een aantal kritische kanttekeningen geplaatst, maar er zijn ook ideeën naar voren gebracht hoe de afvalinzameling anders/beter ingericht zou kunnen worden. Zowel de kanttekeningen als de ideeën worden zoveel mogelijk betrokken bij de voorbereiding van de afvalinzameling in 2017 en 2018 die nu in Kempenverband wordt gemaakt.