Kunst en cultuur

Een 8,2 voor kunst- en cultuuraanbod Laren

In maart ontving het inwonerspanel van Laren vragen over kunst en cultuur. De resultaten zijn bekend en hieruit blijkt dat 90% van de ondervraagden kunst en cultuur (erg) belangrijk vindt. Het aanbod van kunst en cultuur, om te beleven of mee te doen, wordt met een 8,2 gewaardeerd. De respondenten vinden kunst en cultuur belangrijk omdat ze onlosmakelijk verbonden zijn met het DNA van Laren.

Laren heeft van alles te bieden aan kunst en cultuur. Een rijk verenigingsleven, creatieve centra, musea, kunst- en culturele manifestaties, cultureel erfgoed, de bibliotheek en kunstwerken. De gemeente was benieuwd hoe inwoners de kunst en cultuur beleven en of er suggesties zijn om het aanbod aantrekkelijker en toegankelijker te maken. De uitkomsten tonen aan dat het aanbod hoog gewaardeerd wordt. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten. Er blijkt behoefte aan meer informatie over kunst en cultuur. Nu is dat onvoldoende zichtbaar. Zo kan de informatievoorziening over kunst in de openbare ruimte beter, zoals informatie over de kunstwerken in de openbare ruimte.

Wethouder van Hunnik: ‘Ik ben zeer blij met de positieve waardering voor het kunst- en cultuuraanbod. En ook dat er verbeterpunten zijn waar we ook echt iets mee kunnen. We gaan daar, samen met de klankbordgroep, mee aan de slag.’ De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt als input voor de nieuwe Kunst en Cultuurnota.

Sinds dit jaar beschikt Laren over een digitaal inwonerspanel. Het inwonerspanel levert input voor onderzoek over allerlei onderwerpen in de gemeente en kan gebruikt worden voor beleidsvoorbereiding, klanttevredenheidsonderzoek en voor evaluatie van beleid. Jaarlijks worden er twee onderzoeken gehouden via het panel waarvan het eerste onderzoek nu is afgerond. Het volledige rapport is te vinden op de gemeentelijke website en via onderstaande knop.