Evenementenbeleid

Over het onderzoek

Gemeente Laren wil graag weten hoe inwoners de evenementen in de gemeente ervaren en waar het beleid nog verbeterd kan worden. In opdracht van gemeente Laren heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel om te weten te komen hoe inwoners de evenementen ervaren. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van donderdag 4 mei tot en met zondag 21 mei 2023. Er zijn 583 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 317 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 54%. 166 inwoners hebben deelgenomen via de open link. In totaal hebben 483 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties per leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 18
 • 35 t/m 49 jaar: 83
 • 50 t/m 64 jaar: 179
 • 65 jaar en ouder: 193
 • Onbekend: 10

Samenvatting van de resultaten

De meest bekende evenementen zijn:

 • Winter Village Laren (99%)
 • Koningsdag (98%)
 • Kermis (98%)

De minst bekende evenementen zijn:

 • Nationale Veldrit Janet Memorial (47%)
 • Maple Leaf Cross (50%)
 • Kleine Raampjes dag (65%)

Van de respondenten die bekend waren met het evenement, is men het meest tevreden met:

 • Lichtjesavond (86%)
 • Atelierroute (84%)
 • Sint Jansprocessie (83%)

De respondenten zijn het minst tevreden met de volgende evenementen:

 • Maple Leaf Cross (26%)
 • Nationale Veldrit Janet Memorial (28%)
 • Oktoberfest Laren (45%)

De meest bezochte evenementen zijn:

 • Winter Village Laren (90%)
 • Koningsdag (90%)
 • Kermis (84%)

De minst bezochte evenementen zijn:

 • Maple Leaf Cross (1%)
 • Nationale Veldrit Janet Memorial (1%)
 • Wijnloop (12%)

Bijna zes op de tien (55%) vindt dat de gemeente hogere eisen moet stellen aan de duurzaamheid van evenementen.

Twee derde vindt het goed voor Laren dat de evenementen ook door bewoners uit de regio worden bezocht (66%) en dat er voor alle doelgroepen in Laren evenementen zijn (65%).

Wat doen we met de uitkomsten?

De resultaten en aanbevelingen uit dit onderzoek worden meegenomen in de totstandkoming van het nieuwe evenementenbeleid van Laren.