Profielschets burgemeester

Maart 2024

De gemeente Laarbeek zoekt een nieuwe burgemeester. Om de beste burgemeester te vinden, maakt de gemeenteraad eerst een profielschets. In deze profielschets staat welke eigenschappen en kwaliteiten de nieuwe burgemeester moet hebben. De gemeenteraad vindt het belangrijk dat ook de inwoners van de gemeente Laarbeek hierover meedenken.

De input die uit het onderzoek komt, wordt meegenomen richting de vertrouwenscommissie, die de definitieve profielschets van de nieuwe burgemeester opstelt. Op deze manier komt er een burgemeester die past bij onze gemeenschap. Alle inwoners van Laarbeek hebben de mogelijkheid gekregen deel te nemen aan dit onderzoek.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Laarbeek
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiode 25 januari t/m 18 februari 2024
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 67 9%
35 t/m 49 jaar 162 23%
50 t/m 64 jaar 228 32%
65 jaar en ouder 240 34%
Onbekend 17 2%
Totaal aantal reacties 714

Ervaringen van de nieuwe burgemeester

Deelnemers vinden het belangrijk dat de nieuwe burgemeester de volgende ervaring heeft opgedaan:

Ervaring als bestuurder 62%

Ervaring als bestuurder

Ervaring in of met maatschappelijke organisaties 43%

Ervaring in of met maatschappelijke organisaties

Ervaring in of met de gemeentelijke overheid 34%

Ervaring in of met de gemeentelijke overheid

geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester betrokken is bij gemeente Laarbeek 84%

van de deelnemers geeft aan dat zij het belangrijk vinden dat de nieuwe burgemeester betrokken is bij gemeente Laarbeek.

van de respondenten vindt het belangrijk dat nieuwe burgemeester bekend is met de Noord-Brabantse cultuur 74%

vindt het belangrijk dat nieuwe burgemeester bekend is met de Noord-Brabantse cultuur.

vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester werkervaring 56%

vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester werkervaring heeft in Noord-Brabant.

vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester woonervaring heeft in Noord-Brabant. 55%

vindt het belangrijk dat de nieuwe burgemeester woonervaring heeft in Noord-Brabant.

Werkstijl van de nieuwe burgemeester

Op de voorgrond als bestuurder

34%

15%

Achter de schermen als bestuurder

Handelt spontaan/ intuïtief

26%

53%

Handelt bedachtzaam

Is taak- en oplossingsgericht

29%

41%

Is mens- en relatiegericht

Is gericht op inhoud

26%

26%

Is gericht op proces

Is visionair en vernieuwend en trekt anderen mee

28%

36%

Is pragmatisch en kijkt naar het haalbare

Is formeel

30%

59%

Is informeel

Eigenschappen van de nieuwe burgemeester

Volgens de deelnemers zijn dit de belangrijkste eigenschappen die de nieuwe burgemeester moet hebben:

Betrouwbaar 62%

Betrouwbaar

Verbindend 61%

Verbindend

Staat in de samenleving 42%

Staat in de samenleving

Leidend 39%

Leidend

Focus van de nieuwe burgemeester

Waar moet de nieuwe burgemeester zich als eerst en de komende jaren op gaan richten?

Woningaanbod: Deelnemers geven aan dat de nieuwe burgemeester zich moet richten op betaalbare huisvesting.

Verkeersveiligheid: Deelnemers geven aan dat de burgemeester zich moet richten op verkeersproblematiek. Hierbij wordt de nadruk gelegd op gevaarlijke voet- en fietspaden.

Samenwerking: De nieuwe burgemeester moet volgens deelnemers ook aandacht besteden aan samenwerking tussen de verschillende kernen, samenwerking met de gemeenteraad en met de inwoners.

Wat doen we met de uitkomsten?

De resultaten van deze raadpleging worden gebruikt als input voor het opstellen van de profielschets voor de nieuwe burgemeester. Deze profielschets wordt op dinsdag 2 april overhandigd aan de Commissaris van de Koning tijdens een openbare raadsvergadering. Om 19.30 uur in het gemeentehuis.