Klimaatadaptatie

Oktober 2023

Groene lamp met plantje erin

Gemeente Barneveld heeft de afgelopen jaren al diverse maatregelen uitgevoerd om met de effecten van klimaatverandering om te gaan. Momenteel maakt de gemeente een actueel plan. In dit plan legt de gemeente uit hoe zij de komende jaren negatieve gevolgen van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen beperkt. Het veranderende klimaat raakt ook bewoners binnen de gemeente. Aan de hand van deze vragenlijst wil de gemeente aan de ene kant nagaan of bewoners knelpunten ervaren of hebben ervaren op het gebied van wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. Aan de andere kant wil de gemeente weten in hoeverre bewoners zelf al maatregelen nemen of bereid zijn maatregelen te nemen tegen deze knelpunten. In opdracht van gemeente Barneveld heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve hierover een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel. Niet-panelleden hebben tevens de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst online in te vullen.

Uitvoering van het onderzoek

Steekproef Leden van inwonerspanel Barneveld
Methode Online/Open link
Uitnodiging Per mail
Veldwerkperiod  12  t/m 29 oktober 2023
Herinnering 2 keer

Alle reacties naar leeftijd

16 t/m 34 jaar 45 10%
35 t/m 49 jaar 115 24%
50 t/m 64 jaar 172 36%
65 jaar en ouder 141 30%
Onbekend 9 33%
Totaal aantal reacties 484

Algemeen

Woning

woont in een rijtjeswoning 32%

van de respondenten woont in een rijtjeswoning.

Heeft een vrijstaande woning 27%

heeft een vrijstaande woning.

Buitenruimte

heeft een huis met een tuin 91%

van de respondenten heeft een huis met een tuin.

heeft alleen een balkon/dakterras als buitenruimte 8%

heeft alleen een balkon/dakterras als buitenruimte.

Effecten klimaatverandering

droogte 61%

van de respondenten heeft weleens droogte als effect van klimaatverandering ervaren.

hitte 58%

heeft wel eens hitte ervaren als effect van klimaatverandering.

heeft wel eens wateroverlast (door regen) ervaren 39%

heeft wel eens wateroverlast (door regen) ervaren.

heeft geen effecten van klimaatverandering ervaren 23%

heeft geen effecten van klimaatverandering ervaren.

Wateroverlast

Van de respondenten die wateroverlast hebben ervaren, heeft:

een afname van de beschikbaarheid van wegen/fietspaden/stoep door water op straat ervaren 51%

een afname van de beschikbaarheid van wegen/fietspaden/stoep door water op straat ervaren.

problemen met de riolering van de woning 22%

problemen met de riolering van de woning.

ongelukken op de weg tijdens perioden van extreme regenval 18%

ongelukken op de weg tijdens perioden van extreme regenval en wateroverlast bij een buitenevenement ervaren.

Hitteoverlast

Van de respondenten die hitte hebben ervaren, heeft:

slechtere nachtrust ervaren 72%

een slechtere nachtrust ervaren.

heeft hittestress buitenshuis ervaren 39%

hittestress buitenshuis ervaren en

ongelukken op de weg tijdens perioden van extreme regenval 33%

hittestress binnenshuis ervaren.

Droogteoverlast

Van de respondenten die droogte hebben ervaren, heeft:

verdroging van groen rondom mijn huis ervaren 88%

verdroging van groen rondom mijn huis ervaren en

heeft een hoger watergebruik ervaren. 45%

een hoger watergebruik ervaren.

Maatregelen

Genomen maatregelen

aanbrengen van zonwering 49%

heeft zonwering aangebracht.

Opvangen en hergebruiken van regenwater 35%

van de respondenten vangt het regenwater op en hergebruikt dit.

Ontstenen/mijn tuin vergroenen 33%

heeft gekozen voor het ontstenen/vergroenen van de tuin.

Interessante maatregelen

Opvangen en hergebruiken van regenwater 35%

van de respondenten spreekt het opvangen en hergebruiken van regenwater aan.

Een groen dak aanleggen 22%

vindt het aanleggen van een groen dak interessant.

Aanschaffen van een airco/ventilatiesysteem 20%

spreekt het aanschaffen van een airco/ventilatiesysteem aan.

Interessante maatregelen buurt

Buitenruimte vergroenen met bomen, struiken en/of gras 58%

spreekt het vergroenen van de buitenruimte aan met bomen, struiken en/of gras.

Overbodige verharding weghalen 46%

zou graag de overbodige verharding weghalen.

Aanbrengen van half verharde parkeerplaatsen 36%

vindt het aanbrengen van half verharde parkeerplaatsen een goed idee voor de buurt.

Verantwoordelijkheid maatregelen openbare ruimte

vind dat de gemeente maatregelen moet nemen in de openbare ruimte. 43%

van de respondenten vindt dat de gemeente maatregelen moet nemen in de openbare ruimte.

is zelf bereid maatregelen te treffen 24%

is bereid zelf maatregelen te nemen, zoals het afkoppelen van de regenpijp of het ontstenen van de tuin om wateroverlast te voorkomen.

vindt de gevolgen acceptabel 24%

vindt de gevolgen van wateroverlast acceptabel.

Wateroverlast

%) is bereid maatregelen tegen overlast bij uw kruipruimte te nemen als ze hiervoor subsidie krijgen. 27%

van de respondenten is bereid maatregelen tegen overlast bij de kruipruimte te nemen als zij hiervoor subsidie krijgen.

een kwart (23%) van de respondenten heeft al een huis en/of tuin die bestendig is tegen wateroverlast. 23%

heeft al een huis en/of tuin die bestendig is tegen wateroverlast.

vindt het acceptabel dat mijn kruipruimte af en toe blank staat. 21%

vindt het acceptabel dat de kruipruimte af en toe blank staat.

Hitte overlast

van de respondenten vindt dat de gemeente moet zorgen voor koelteplekken en schaduw in de openbare ruimte 50%

vindt dat de gemeente moet zorgen voor koelteplekken en schaduw in de openbare ruimte.

is zelf bereid maatregelen te nemen om opwarming van mijn huis en tuin te voorkomen. 40%

is zelf bereid maatregelen te nemen om opwarming van huis en tuin te voorkomen.

van de respondenten heeft al een huis en/of tuin die bestendig is tegen hitte. 25%

van de respondenten heeft al een huis en/of tuin die bestendig is tegen hitte.

Droogteoverlast

van de respondenten vindt dat de gemeente moet zorgen dat de vijvers in mijn buurt niet droogvallen en openbaar groen voldoende water krijgt 47%

vindt dat de gemeente moet zorgen dat de vijvers in de buurt niet droogvallen en openbaar groen voldoende water krijgt.

is bereid om zelf maatregelen te nemen om regenwater in de tuin op te vangen en de bodem in de laten zakken (infiltreren). 37%

is bereid om zelf maatregelen te nemen om regenwater in de tuin op te vangen en de bodem in de laten zakken.

van de respondenten heeft al een huis en/of tuin die bestendig is tegen droogte. 25%

van de respondenten heeft al een huis en/of tuin die bestendig is tegen droogte.

Subsidie klimaatmaatregelen

respondenten weet dat gemeente Barneveld een subsidieregeling klimaatmaatregelen heeft. 41%

van de respondenten weet dat gemeente Barneveld een subsidieregeling klimaatmaatregelen heeft.

Wat doen we met de uitkomsten?

De gemeente Barneveld neemt de resultaten van het onderzoek mee in het Klimaatadaptatieplan. Dat plan is nu in voorbereiding. De uitkomsten geven aan hoe klimaatverandering door de respondenten wordt ervaren en in welke mate er al op eigen initiatief maatregelen zijn genomen om de nadelige effecten van overlast tegen te gaan. De gemeente gebruikt de uitkomsten ook bij de uitwerking van concrete acties in een Uitvoeringsplan.