Sociaal domein

De eerste peiling van 2018 onder het burgerpanel Huizen is afgerond. Hartelijk bedankt dat u heeft meegedaan aan dit onderzoek.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Huizen uitgevoerd. Het is nu aan hen om te bepalen hoe zij hier mee verder willen. Als daarover nieuws is, dan leest u dat ook in de Omrooper (Nieuwsblad van Huizen) en op de www.huizen.nl.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Huizen!