Omgevingsvisie

Toekomst van Huizen

In februari en maart heeft u een vragenlijst ingevuld over mogelijke toekomstscenario’s voor Huizen. Er waren vier scenario’s uitgewerkt die elk een beeld schetsen van Huizen in de toekomst:

  1. Huizen moet bruisen
  2. Huizen, recreatieplek van het Gooi
  3. Huizen is groen & duurzaam wonen
  4. Wonen én werken in Huizen

Op deze manier kon u als inwoner meepraten over de mogelijke ontwikkelrichtingen voor Huizen. Wat voor gemeente willen we zijn? Welke ontwikkelingen passen ons wel, of juist niet? Huizen profileert zich nu als ‘Haven van het Gooi’, maar is dat het motto van de nieuwe omgevingsvisie? En hoe past Huizen in het regionale profiel: ‘groen’, ‘creatief’ en ‘monumentaal’?

Wat vindt u?
Een derde (33%) van de inwoners geeft aan dat scenario 1 “Huizen moet bruisen” hen het meest aanspreekt. Daarna noemt een kwart (24%) dat scenario 4 “Wonen en werken in Huizen” hen het meest aanspreekt, gevolgd door scenario 3 “Huizen is groen en duurzaam wonen” (22%) en scenario 2 “Huizen recreatieplek van het Gooi” (21%).

Met de voorkeur voor scenario 1 kiezen de inwoners van Huizen voor een toekomstscenario dat vooral gericht is op het versterken van de bestaande kwaliteiten en het vergroten van de aantrekkelijkheid en leefbaarheid voor de bestaande inwoners. De aantrekkelijkheid om in Huizen te wonen, voor jong en oud, wordt vergroot door de levendigheid van het dorp, de kust, de Zomerkade en in de wijken te versterken. De kwaliteit van de leefomgeving is al hoog en biedt veel ruimte om te bewegen. Bij deze kwaliteit van de leefomgeving hoort ook een passend woningaanbod voor alle doelgroepen. De inwoners van Huizen geven de volgende top 3 van belangrijke thema’s voor de toekomst van Huizen: aantrekkelijke voorzieningen in het dorp, voldoende groen en ruimte om te bewegen, voldoende woningen voor verschillende doelgroepen.

De vragenlijst is door 546 mensen ingevuld. Een volledig verslag van de opbrengst is te vinden op www.toekomstvanhuizen.nl.

Hoe verder?
De gemeente Huizen werkt verder aan de omgevingsvisie en neemt uw input daarin mee. Door de COVID-19 maatregelen is het de komende periode helaas niet mogelijk om bijeenkomsten te organiseren of de straat op te gaan en daar mensen te spreken. In de zomerperiode gaat de gemeente op zoek naar een partij die samen met de gemeente de omgevingsvisie gaat maken. Via www.toekomstvanhuizen.nl kunt u op de hoogte blijven van de vervolgstappen.