Energiepeiling Huizen

Inwoners van Huizen zijn op dit moment vrij terughoudend over een aardgasvrije toekomst. Dat blijkt uit de Energiepeiling Huizen die de gemeente in maart 2021 heeft laten houden. Vier op de tien respondenten geven als eerste reactie aan niet aardgasvrij te willen wonen. Als grootste belemmering wordt de betaalbaarheid genoemd. Bijna 70 procent maakt zich daar zorgen over. De gemeente kan inwoners het beste stimuleren om energie te besparen door onafhankelijke informatie te geven over financieringsmogelijkheden en energiebesparende maatregelen. In totaal hebben 543 mensen de peiling ingevuld.

De uitkomsten van de Energiepeiling zijn van waarde voor de visie die de gemeente opstelt voor een duurzame warmtevoorziening. Deze Transitievisie Warmte wordt eind 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Daarvoor wordt het concept van de visie nog besproken met bewoners.

Meer informatie over de Transitievisie Warmte van de gemeente Huizen vindt u op www.huizen.nl/transitievisie-warmte.