Communicatie

De eerste peiling van 2016 onder het burgerpanel Huizen is afgerond. Hartelijk bedankt dat u heeft meegedaan aan dit onderzoek.

De uitkomst van het burgerpanel onderzoek heeft ons inzicht gegeven in hoe inwoners de social media van de gemeente Huizen gebruiken en wat ze ervan vinden. Zo blijkt dat de meeste inwoners actief zijn op Facebook. 47% van de inwoners vindt dit een geschikt medium voor de gemeente Huizen om met haar inwoners te communiceren.

Daarnaast blijkt dat er behoefte is aan een digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het nieuws. De uitkomst van het burgerpanel laat ook zien welke vervolgstappen de gemeente Huizen nog moet nemen op het gebied van social media. Één van die vervolgstappen is o.a. meer zichtbaarheid op Facebook. Daarnaast gaan we de mogelijkheden bekijken om een online nieuwsbrief te versturen.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname aan het burgerpanel Huizen!