Vuurwerk

In de afgelopen weken heeft u samen met 2.659 andere inwoners van de gemeente Heusden deelgenomen aan een korte enquête over het gebruik van vuurwerk tijdens oudjaar in de gemeente. Wij stellen het zeer op prijs dat u de moeite heeft genomen om de vragenlijst in te vullen. Hartelijk dank daarvoor.

Hoe verder
Graag vertellen we u wat we met uw mening gaan doen. Dinsdag 18 februari vergadert de gemeenteraad tijdens de raadsvergadering over de APV, de Algemene Plaatselijke Verordening. Daarbij komt ook aan de orde hoe we in onze gemeente willen omgaan met vuurwerk en carbidschieten in de periode rond de jaarwisseling. De uitkomsten van de inwonerspeiling worden in die discussie meegenomen. U kunt de raadsvergadering live volgen via de website www.heusden.nl.

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.