Nieuwe burgemeester

Enkele weken geleden hebben we u een aantal vragen gesteld over het profiel van de nieuwe burgemeester. Als u de enquête heeft ingevuld, willen we u daar hartelijk voor danken. Via onderstaande link treft u het rapport met de uitkomsten aan. Ook hebben we een overzicht met de meest gegeven antwoorden op de open vragen.

Hoe verder
Graag vertellen we u wat we met uw mening hebben gedaan en gaan doen. Zoals destijds aangegeven stelt de gemeenteraad op basis van deze enquête, de inloopbijeenkomsten én eigen afwegingen een voorlopige profielschets op. Dit document wordt op dinsdag 9 januari ter voorlopige vaststelling in de gemeenteraad behandeld. U kunt het straks ook inzien op de gemeentelijke website.

Na installatie van de nieuwe gemeenteraad volgt in mei 2018 de definitieve behandeling en vaststelling van het profiel. Dan wordt ook een vertrouwenscommissie, samengesteld uit raadsleden, ingesteld. Vlak daarna wordt de vacature in de Staatscourant gepubliceerd en start de sollicitatieprocedure.

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.