Openingstijden & openbare verlichting

Enkele weken geleden hebben we u een aantal vragen gesteld over de openingstijden van winkels en over openbare verlichting. Als u de enquête heeft ingevuld, willen we u daar hartelijk voor danken.

Hoe verder

Graag vertellen we u wat we met uw mening hebben gedaan en gaan doen. De resultaten van het onderzoek naar de winkeltijden zijn inmiddels verwerkt in een collegevoorstel. Op basis van uw mening en die van de ondernemers wordt daarin voorgesteld om een verruiming van de winkeltijden tussen 6.00 en 22.00 uur toe te staan. Het college heeft inmiddels met dit voorstel ingestemd. Op 19 december a.s. vergadert de gemeenteraad over het voorstel. Het volledige voorstel kunt u inzien via de website van de gemeente Heusden.

De resultaten van de enquête over openbare verlichting worden momenteel verwerkt in het beleidsplan openbare verlichting. Het is de bedoeling dat dit beleidsplan in concept halverwege december aan het college wordt voorgelegd. Als het college instemt met het plan volgt er een termijn van zes weken waarin mensen de mogelijkheid hebben om op de plannen te reageren. Het uiteindelijke beleidsplan openbare verlichting wordt na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 voorgelegd aan de gemeenteraad.

We hopen dat we u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.