Informatievoorziening

De eerste peiling van 2018 onder het inwonerspanel Heusden is afgerond. Hartelijk bedankt dat u heeft meegedaan aan dit onderzoek.

Wat gebeurt er met de uitkomsten?
Het onderzoek is in opdracht van de gemeente Heusden uitgevoerd. Het is nu aan hen om te bepalen hoe zij hier mee verder willen.