Eenzaamheid

Uit landelijke cijfers blijkt dat er steeds meer Nederlanders eenzaam zijn. Het is dan ook niet gek dat de aandacht voor dit thema groeit en dat er steeds meer organisaties en initiatieven ontstaan die zich hard maken om de eenzaamheid terug te dringen. Ook in Heusden is eenzaamheid een groeiend probleem. Daarom werken we momenteel samen met een aantal partners om eenzaamheid in onze gemeente aan te pakken. In dat kader heeft u meegewerkt aan het inwonerspanel over eenzaamheid. We willen u hiervoor hartelijk danken.

Wat opvalt in de resultaten is dat naast 65-plussers ook vaak volwassenen (36-64 jaar) genoemd worden als inwoners die behoefte hebben aan contact. Ook valt op dat twee derde van de respondenten aangeeft dat ze iets ondernomen hebben om andere inwoners te helpen. Dit varieert van een praatje maken tot op bezoek gaan. De bereidheid om naasten te helpen lijkt dus heel groot te zijn in Heusden. Dit zien we ook terug in de antwoorden op de vraag om mensen iets willen doen voor mensen die eenzaam zijn. Ook daarop antwoordt een grote groep (ruim 40 procent) bevestigend.

Een ruime meerderheid is van mening dat, ondanks de aandacht in de media, er nog steeds een taboe heerst rondom eenzaamheid. Bijna 70 procent van de respondenten denkt dat het moeilijk is voor mensen om over eenzaamheid te praten. Het is goed om te zien dat de respondenten bekend zijn met een groot aantal organisaties/activiteiten die er in Heusden zijn.

De resultaten van het inwonerspanel worden gebruikt voor het maken van een actieprogramma. Daarvoor zijn ook gesprekken gevoerd met allerlei betrokken organisaties, verenigingen en initiatieven. Dit programma wordt later dit jaar aan de raad – waarschijnlijk oktober – voorgelegd. Dit Actieprogramma Eenzaamheid vormt vervolgens de basis voor het terugdringen van eenzaamheid in Heusden de komende jaren.