Dienstverlening

Enkele maanden geleden hebben we u om uw mening gevraagd over de dienstverlening van onze gemeente. Het was het eerste onderzoek van ons nieuwe inwonerspanel. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, dan willen we u daarvoor hartelijk danken. Wij waarderen uw deelname zeer.

Het onderzoek is destijds uitgezet onder 510 panelleden. Hiervan hebben 36 leden niet gereageerd en waren 103 vragenlijsten niet volledig ingevuld. Dit betekent dat we 371 complete vragenlijsten hebben ontvangen. Er is een weging toegepast waardoor de resultaten een juiste afspiegeling vormen van de bevolking.

De resultaten geven de gemeente voldoende aanleiding om de dienstverlening verder onder de loep te nemen. Daarbij ligt het accent op de openingstijden, gastheerschap en dienstverlening op locatie. Het onderzoek geeft ook aanknopingspunten voor de milieustraat, omgekeerd inzamelen, veiligheid en verkeer. Hoe de vertaling van de resultaten naar onze dienstverlening eruit komt te zien, is een kwestie van verdere uitwerking. Zodra daarover meer bekend is, zullen we u en de overige inwoners van onze gemeente informeren via de informatiepagina, de website en social media.

Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om u attent te maken op de lopende onderzoeken naar de winkeltijden in onze gemeente en de openbare verlichting. Eind volgende week ontvangt u daarnaast een uitnodiging om uw mening te geven over het profiel voor onze nieuwe burgemeester.

Tot slot willen wij u hartelijk danken voor uw deelname!