Arbeidsmigratie

Begin dit jaar werd aan u en de andere deelnemers van het inwonerspanel van de gemeente Heusden een enquête voorgelegd over arbeidsmigratie. Als u aan dit onderzoek heeft deelgenomen, dan willen we u daarvoor hartelijk danken.

De resultaten verwerken wij in ons nieuwe beleid huisvesting arbeidsmigranten dat in de loop van dit jaar vorm krijgt. Zodra het ontwerpbeleid huisvesting arbeidsmigranten gereed is, nodigen wij de mensen uit die hebben aangegeven over dit onderzoek in gesprek te willen gaan. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het beleid via onze reguliere communicatiemiddelen.

Nogmaals hartelijk dank voor uw bijdrage!