Stijgende energiekosten

Over het onderzoek

Door de stijgende energiekosten komen steeds meer inwoners in financiële problemen. De gemeente Eersel is druk bezig om met de energietoeslag en een aantal andere projecten de energiekosten te verminderen. Met deze vragenlijst wil de gemeente inzicht krijgen in de omvang van energiearmoede in de gemeente. Zijn er bijvoorbeeld doelgroepen die de gemeente op dit moment nog over het hoofd ziet? Daarnaast is de gemeente benieuwd hoe inwoners tegen dit probleem aankijken. Hoe kunnen kan de gemeente inwoners die in de problemen komen het beste helpen? In opdracht van gemeente Eersel heeft het onderzoeksbureau Research 2Evolve een onderzoek uitgevoerd onder de leden van het inwonerspanel over dit onderwerp.

Reacties (respons)

Het onderzoek is uitgevoerd van vrijdag 23 december 2022 tot en met zondag 15 januari 2023. Er zijn 1120 panelleden uitgenodigd, uiteindelijk hebben 613 panelleden de vragenlijst ingevuld, wat neerkomt op een respons van 55%. Niet-panelleden van binnen en buiten gemeente Eersel hebben ook de mogelijkheid gekregen om via de open link de vragenlijst in te vullen. 68 inwoners hebben gebruik gemaakt van de open link. In totaal hebben 681 inwoners deelgenomen aan het onderzoek.

Aantal reacties (respons) naar leeftijd:

 • 16 t/m 34 jaar: 47 reacties
 • 35 t/m 49 jaar: 180 reacties
 • 50 t/m 64 jaar: 221 reacties
 • 65 jaar en ouder: 231 reacties
 • Onbekend: 2 reacties

Samenvatting van de resultaten

Ruim vier op de tien (45%) respondenten woont in een vrijstaande woning en een kwart (26%) in een twee-onder-een-kap. Het merendeel (90%) van de respondenten heeft een koopwoning.

Van de respondenten die een woning hebben met een energielabel (52%), heeft een derde (35%) een woning met energielabel A (+++). Eén op de vijf heeft een woning met een B of C label (respectievelijk 22% en 21%). Eén op de tien (12%) heeft een energielabel in de categorie D t/m G.

Als huiseigenaar (90%) is acht op de tien (83%) respondenten zelf in staat om de energiekosten zo laag mogelijk te houden.

Respondenten noemen de volgende maatregelen die zij recent hebben genomen om de energiekosten zo laag mogelijk te houden: zonnepanelen, (muur/vloer/dak) isolatie, HR++ glas en het lager zetten van de thermostaat.

Respondenten noemen de hoge kosten het vaakst als belemmering om maatregelen te nemen die de energiekosten verlagen.

Voor zes op de tien (61%) respondenten zijn de maandelijkse energiekosten al verhoogd door de energiecrisis. Voor deze verhoging was bijna de helft (48%) maandelijks € 100 tot € 200 kwijt als voorschot aan energiekosten. Eén op de vijf (20%) was € 200 tot € 300 maandelijks kwijt.

Op dit moment is een kwart van de respondenten tussen de € 100 en € 200 (24%) of tussen de € 200 en € 300 (24%) maandelijks kwijt aan voorschot op de energiekosten.

Deze winter gaan de respondenten hun woning voornamelijk verwarmen met:

 • Cv-installatie (81%)
 • Warmtepomp/airco (18%)
 • Houtkachel (16%)

Respondenten met een woning gebouwd voor 1946 gaan deze winter de woning voornamelijk verwarmen met de houtkachel. Respondenten met een woning gebouwd na 2019 gaan de woning deze winter voornamelijk met een warmtepomp/airco verwarmen.

Het merendeel (61%) van de respondenten gaat de woning niet anders verwarmen dan de voorgaand jaren.

Vier op de tien (39%) respondenten maakt zich geen zorgen om de financiële situatie, een even groot aandeel (39%) maakt zich hier wel zorgen om.

Zes op de tien (61%) respondenten is van mening niet in de financiële problemen te komen door de energiecrisis.

Ruim vier op de tien (44%) respondenten moet door de gestegen energiekosten bezuinigen op andere uitgaven.

De gemeente kan respondenten het beste helpen om met de huidige energiecrisis om te gaan door:

 • Advies te geven over grote energiebesparende maatregelen en te ontzorgen bij het aanbrengen (27%)
 • Kleine energiebesparende producten (22%)
 • Witgoedregeling (20%)
 • Loket voor vragen rondom energie(armoede) waar je direct ondersteuning kan krijgen (19%)
 • Bespaartips (16%)

Ruim zes op de tien (64%) respondenten heeft gezocht naar informatie over hoe om te gaan met de huidige energiecrisis. Drie op de tien (29%) respondenten zocht naar informatie op de website van de rijksoverheid en één op de vijf (19%) via de landelijke krant. Eén op de tien (11%)  respondenten heeft gezocht naar informatie, maar kon geen duidelijke informatie vinden.

Eén op de tien (9%) respondenten heeft de energietoeslag van € 1300 ontvangen.

Wat doen we met de uitkomsten?

Gemeente Eersel gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek om passende maatregelen te ontwikkelen om inwoners te ondersteunen bij het besparen van energie en het verduurzamen van de eigen woning om zo energiearmoede tegen te gaan.