Meldingen

Vorige maand heb je een vragenlijst ingevuld over de inrichting van onze klacht- en meldingenprocessen. Bedankt voor jouw bijdrage aan dit onderzoek!

In het onderzoek waren we aan de ene kant benieuwd naar je ervaringen met het indienen van een klacht of melding bij de gemeente. Aan de andere kant waren we benieuwd naar jouw wensen en verwachtingen voor het indienen van een melding of klacht bij de gemeente, zodat we daarmee onze dienstverlening kunnen blijven verbeteren.

Met jouw antwoorden gaan we aan de slag om ons proces te optimaliseren. Daarbij kijken we bijvoorbeeld welke kanalen we het beste kunnen inzetten om een melding of klacht in te dienen. Of op welke manier we je in de toekomst het best kunnen informeren over de behandeling van een melding. Jouw antwoorden helpen ons om betere werkafspraken te maken en de techniek op de website en ons meldingensysteem zo efficiënt mogelijk in te richten.