Evenementenbeleid

Allereerst hartelijk dank voor het invullen van de vragenlijst over evenementenbeleid.

Met de resultaten over evenementen kunnen we gerichter beleid opstellen voor het organiseren van evenementen. Omdat we nu weten hoe u evenementen in de gemeente ervaart, kunnen we de organisatie ervan beter sturen. Voor het horecabeleid is het fijn om te lezen dat de horeca als geheel als positief wordt ervaren. Er zijn concrete aandachtspunten naar voren gekomen waar we als gemeente actie op moeten ondernemen.