Kunst en cultuur

De vragenlijst over Kunst en cultuur in Eemnes werd ingevuld door 435 deelnemers. Hiervan vindt 66% van de deelnemers kunst en cultuur (heel) belangrijk. Zij vinden dit vooral belangrijk vanwege de ontspanning of vrijetijdsbesteding (67%) maar ook om andere mensen te ontmoeten (49%).

De respondenten geven het aanbod van kunst en cultuur in Eemnes een 7,1. In de resultaten komt ook naar voren dat een aantal verbeterslagen gemaakt kan worden op het gebied van verbreden van het kunst- en cultuuraanbod voor jeugd en jongeren, verbinden en participatie.

Aandachtspunten zijn: meer aanbod van muziek- en filmvoorstellingen en meer multicultureel aanbod, betere informatievoorziening met betrekking tot kunst in de openbare ruimte en wat er te doen is aan kunst en cultuur in Eemnes.

De gehele rapportage is hier te vinden: