Afvalscheiding

De vragenlijst over afvalinzameling in Eemnes werd ingevuld door 480 deelnemers. Bijna iedereen scheidt oud papier en karton (99%), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (96%), GFT-afval (95%) en glas (92%).

Het merendeel (52%) van de deelnemers wil graag meer achtergrondinformatie ontvangen over afvalscheiden.

De deelnemers aan de vragenlijst geven aan tevreden zijn met de huidige manier waarop het restafval en de grondstoffen worden ingezameld. Er wordt gemiddeld een 7,1 gegeven. Wel is er de wens om meer (achtergrond)informatie te verstrekken.

De gehele rapportage is hier te vinden: